PRIVACY POLICY

Verkoper: GIVALRI

 

Met maatschappelijke zetel te Lieve Vrouwepoort 3, 4651 DC Steenbergen, Nederland
BTW-nummer: NL860576383B01
Registratie Kamer van Koophandel (KVK): 76289672
Straat en huisnummer: Lieve Vrouwepoort 3, 4651 DC Steenbergen, Nederland
E-mailadres: Info@givalri.com

 

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. GIVALRI acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

·      Onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

·      Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

·      U eerst expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

·      Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

·      Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

GIVALRI is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel www.givalri.com. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met GIVALRI.

ARTIKEL 1. AFHANDELEN BESTELLING
1.1 Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, telefoonnummer, factuuradres en NAW-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

ARTIKEL 2. VERSTREKKEN AAN DERDEN 
2.1 Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

ARTIKEL 3. UW ACCOUNT
3.1 Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, NAW-gegevens en telefoonnummer. Deze hebben wij nodig vanwege het contract die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft. Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. U kunt via uw accountinformatie aanpassen wanneer u dat wilt.

ARTIKEL 4. STATISITEKEN EN PROFILERING
4.1 Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel Met deze statistieken verbeteren we onze webwinkel om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wil je dit niet, dan kun je dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij uw Google Analytics. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie voor zes weken.

ARTIKEL 5. RECLAME
5.1 Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

·      Per e-mail

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u dit ook doorgeven.

ARTIKEL 6. VERSTREKKING VAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN
6.1 Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

ARTIKEL 7. STATISIEKEN
7.1 Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze webwinkel

ARTIKEL 8. COOKIES
8.1 Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

8.2 Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacy verklaringen. (Let op: deze kunnen regelmatig wijzigen)

ARTIKEL 9. GOOGLE ANALYTICS
9.1 Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

ARTIKEL 10. BEVEILIGING
10.1 Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

ARTIKEL 11. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
11.1 Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

ARTIKEL 12. INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN UW GEGEVENS
12.1 Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U hebt de volgende rechten:

·      Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen.

·      Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben.

·      Het laten corrigeren van fouten.

·      Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens.

·      Intrekken van toestemming

·      Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

ARTIKEL 13. KLACHT INDIENEN
13.1 Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de autoriteit persoonsgegevens.